Szkoła Podstawowa NR 17

im. Małgorzaty Kozery-Gliszczyńskiej
w Pabianicach

ul. Warszawska 65

95-200 Pabianice

tel: (0-42)213-61-90

fax: (0-42)227-55-96

E-mail: sekretariat@sp17pabianice.edu.pl
facebook logo

MENU
bip logo

Kalendarz

Lipiec 2020
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
29 czerwca 2020 30 czerwca 2020 1 lipca 2020 2 lipca 2020 3 lipca 2020 4 lipca 2020 5 lipca 2020
6 lipca 2020 7 lipca 2020 8 lipca 2020 9 lipca 2020 10 lipca 2020 11 lipca 2020 12 lipca 2020
13 lipca 2020 14 lipca 2020 15 lipca 2020 16 lipca 2020 17 lipca 2020 18 lipca 2020 19 lipca 2020
20 lipca 2020 21 lipca 2020 22 lipca 2020 23 lipca 2020 24 lipca 2020 25 lipca 2020 26 lipca 2020
27 lipca 2020 28 lipca 2020 29 lipca 2020 30 lipca 2020 31 lipca 2020 1 sierpnia 2020 2 sierpnia 2020

Rekrutacja i przyjęcia do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach informuje,
że trwają zapisy uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków (rocznik 2013). Pozostawia także prawo wyboru Rodzicom dzieci 6-letnich (rocznik 2014) – warunkiem przyjęcia do szkoły 6-latka jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko w roku poprzedzającym naukę w szkole z wychowania przedszkolnego lub opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeśli dziecko do przedszkola nie uczęszczało).

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:
  zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu, na podstawie pisemnego zgloszenia rodziców (prawnych opiekunów), złożonego w sekretariacie szkoły od 3 lutego do 28 lutego 2020 r.
  zamieszkałe poza obwodem szkoły jeśli w szkole są wolne miejsca – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów), złożonego w sekretariacie szkoły od 3 lutego do 28 lutego 2020 r.
 2. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną o przyjęcie do szkoły od 2 do 12 marca 2020 r.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów spoza obwodu szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Określa je uchwała Rady Miejskiej w Pabianicach.
 4. W dniu 16 marca 2020 r. – nastąpi ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego – podanie wiadomości publicznej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.
 5. Do 19 marca 2020 r.– potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów)  kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 6. W dniu 20 marca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości – listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.
 7. Jeśli szkoła po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające – od 1 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

PROCEDURA REKRUTACJI
Serdecznie zapraszamy do zapisów dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020
w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00.
Informacji udziela także sekretariat szkoły (tel. 42 213 61 90 lub 519 326 287)

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj:

Dodatkowe informacje:

Ulotka szkoły

Obwód szkoły

FILM – 17 powodów, żeby wybrać „siedemnastkę”

Powrót